Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Zooloji Anabilim Dalı

1973 yılında kurulan Zooloji Bölümü, 1982 yılından bu yana üniversitemiz Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü bünyesinde Anabilim Dalı olarak yer almaktadır. Prof. Dr. Nihat Şişli'nin ardından Prof. Dr. Ali Demirsoy, Prof. Dr. Neşe Çağatay, Prof. Dr. Dürdane Kolankaya, Prof. Dr. M. Turan Akay ve Prof. Dr. Nurhayat Barlas tarafından üstlenilmiş olan Anabilim Balı başkanlığı görevi, halen Prof. Dr. Dürdane Kolankaya tarafından yürütülmektedir.

Anabilim Dalı içinde Hücre Biyolojisi, Gelişim Biyolojisi, Histoloji, Entomoloji, Ornitoloji ve Sistematik Zooloji, Toksikoloji ve Ekotoksikoloji alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Hücre Biyolojisi, Histoloji ve Gelişim Biyolojisi alanlarında, farklı hücre kültürleri ve model hayvanlar olan fare ve sıçanların kullanıldığı çalışmalar yürütülmektedir. Bu organizmalarla çeşitli çalışmaların yapılabilmesi için donanımlı laboratuvarlarımız mevcuttur. Ekotoksikoloji alanında yapılan çalışmalar farklı canlı gruplarına (balık, kaplumbağa, kuş) ait organizmalara yönelik olarak sürdürülmektedir. Entomoloji alanında özellikle Orthoptera (Çekirgeler), Odonata (Helikopter Böcekleri), Coleoptera (Kınkanatlılar) ve Hymenoptera (Zar Kanatlılar) takımları üzerinde sistematik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Zooloji Anabilim Dalı bünyesinde kuşlar ve memeliler ile biyo-ekolojik,  sistematik ve filogenetik çalışmalar ve iki yaşamlıların biyolojisi ve rejenerasyonuna ilişkin araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca parazit böcekler ile konak bitkileri arasındaki ilişkileri kapsayan çalışmalar da sürdürülmektedir.


Anabilim Dalı bünyesinde Zooloji Müzesi (HÜZOM) bulunmaktadır. 1979 yılında Prof. Dr. Ali Demirsoy'un kişisel çabalarıyla kurulan müze, sahip olduğu Ulusal ve Uluslararası öneme sahip insekta kolleksiyonuyla önemli bir yere sahiptir. Müzede ağırlıklı olarak Insecta (Böcekler) takımlarına ait  örnekler saklanırken, bunlar arasında özellikle Orthoptera (Çekirgeler), Odonata , Blattoptera (Hamam Böcekleri), Mantodea (Peygamber Develeri), Diptera (Sinekler), Lepidoptera (Kelebekler), Dermaptera (Kulağa Kaçanlar), Coleoptera (Kınkanatlılar), Hymenoptera (Zar Kanatlılar), Neuroptera (Sinir Kanatlılar) gruplarına ait çok sayıda örneği bulabilmek mümkündür. Orthoptera, Odonata, Mantodea takımlarına ait ve Türkiye Faunasını temsil edecek düzeyde olan örnekler, tür düzeyinde teşhis edilmiş olarak korunmaktadır. Bu takımlardan Orthoptera grubuna ait ve 1930 yılından bu yana uzmanlarca ve diğer araştırıcılar tarafından toplanmakta olan değerli koleksiyon, bir çok paratipi bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle Türkiye Orthoptera faunasını en kapsamlı biçimde ele alan ve çok sayıda çalışmaya imza atmış olan Prof. Dr. Tevfik KARABAĞ tarafından tanımı yapılmış türlerin bir kısmına ait paratipler de Zooloji Müzesi'nde yer almaktadır. Böcekler dışındaki omurgasız hayvan kolleksiyonları bünyesinde ise özellikle Türkiye akrepleri ile sülüklerine ait önemli örnekler müze içerisinde saklanmaktadır.
Halen Zooloji Anabilim Dalı bünyesinde 3 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, biri doktoralı ve üçü öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında toplam 8 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman görev yaparken, 7 doktora ve 8 yüksek lisans öğrencisi lisanüstü eğitim ve öğretimi görmektedir.


Anabilim Dalımıza emeği geçen öğretim üyeleri:


Prof. Dr. Ali Demirsoy: 2012 yılında emekli olmuştur. 
Web sitesi: //yunus.hacettepe.edu.tr/~demirsoy/
Prof. Dr. M Turan Akay: 2010 yılında emekli olmuştur.
Web sitesi: //yunus.hacettepe.edu.tr/~akay/

Araştırma Laboratuvarları:

Zooloji Anabilim Dalı içinde Hücre Biyolojisi, Histoloji, Entomoloji, Ornitoloji, Toksikoloji ve Ekotoksikoloji laboratuvarları yer almaktadır. 
Anabilim Dalı içerisinde bilim-toplum faaliyetleri de gerçekleştirilmekte, bu kapsamda Zooloji Müzesi (HÜZOM) eğitim amaçlı olarak kullanılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Uzman Yusuf Durmuş ile irtibata geçilebilir.

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı


Hücre Biyolojisi laboratuvarında farklı tipte hücre hatları kullanılarak ilaç, gıda kökenli ve diğer kimyasalların sitotoksik etkilerini ve bitkisel kökenli ajanların kanser hücreleri üzerine etkilerinin belirlenmesi ve erişkinden elde edilen kök hücrelerin farklılaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda hücresel ve protein düzeyinde analizler yapılmakta ve immünofloresan boyama teknikleri ile inverted mikroskopta görüntü alınmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Prof. Dr. Güldeniz Selmanoğlu ve Dr. Aysun Kılıç Süloğlu ile irtibata geçilebilir.

Histoloji Laboratuvarı


Histoloji  laboratuvarında eğitim amaçlı hayvan doku kesitleri hazırlanmakta, ayrıca çeşitli kimyasal maddelerin, pestisitlerin, çevresel ajanların ve daha pek çok kimyasal maddenin hücre, doku ve sistemler üzerinde yapabileceği etkileri ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Bu amaçla  doku preparatlarının hazırlanması, ileri düzey histolojik analizler ve dijital ortamda fotoğraflarının çekilmesi yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Prof. Dr. Dürdane Kolankaya, Prof. Dr. Nurhayat Barlas, Prof. Dr. Güldeniz Selmanoğlu ve Dr. Aysun Kılıç Süloğlu ile irtibata geçilebilir.

Entomoloji Laboratuvarı


Farklı böcek gruplarının (özellikle Coleoptera grupları) sistematiği ve örümcek ağlarının nano yapıları üzerinde çalışmalar Entomoloji laboratuvarında yürütülmektedir. Ayrıca Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen biyoçeşitlilik projeleri kapsamında Türkiye’de çok sayıda milli parktan toplanan böceklerin teşhisleri ve kolleksiyona alınmaları bu laboratuvarda yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Yrd. Doç. Dr. Orhan Mergen ile irtibata geçilebilir. 

Ornitoloji Laboratuvarı


Ornitoloji laboratuvarında ise ulusal (Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi ve TÜBİTAK tarafından desteklenen) ve yabancı kuruluşlarca desteklenen uluslararası düzeyde projeler yürütülmektedir. Türkiye kuşlarının model organizma olarak kullanıldığı çalışmalar kapsamında ise genellikle komünite ve popülasyon ekolojisi perspektifi dahilinde projeler yürütülmektedir. Ayrıntılı bilgi için Doç. Dr. Zafer Ayaş ve Doç. Dr. Utku Perktaş ile irtibata geçilebilir.

Toksikoloji ve Ekotoksikoloji Laboratuvarı


Toksikoloji ve Ekotoksikoloji laboratuvarı bünyesinde toksik maddelerin etkisine yönelik biyokimyasal ve hematolojik analizler, histopatolojik incelemeler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, hücre kültürü ve toksikolojik çalışmalardan elde edilen hücre ve dokularda spesifik moleküllerin immünositokimya ve immünohistokimyasal boyama teknikleri ile belirlenmesi ve görüntülenmesine yönelik çalışmalar ve ayrıca toksik kimyasalların pestisit ve ağır metal kalıntı analizleri toksikoloji laboratuvarı bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Prof. Dr. Dürdane Kolankaya, Prof. Dr. Nurhayat Barlas, Prof. Dr. Güldeniz Selmanoğlu ve Dr. Aysun Kılıç Süloğlu ile irtibata geçilebilir.