Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz!
Yağmur ormanları, Dünya yüzeyinin %2'sinden azını kaplar ama dünya türlerinin %50'sine ev sahipliği yapar.
Sumru, her yıl 40.000 kilometreye kadar göç eder ve bu, onu en uzun göç eden kuşlardan biri yapar.
Karabaşlı kiraz kuşu, çayırlık habitatlarda yaşayan ve kuş çeşitliliğine sarı rengiyle dikkat çeken bir kuş türüdür.
Yan Dal Programı

Koordinatör

Doç. Dr. Aslı Koca
Tel: +90 312 297 8008
E-Posta: adogru@hacettepe.edu.tr 


 

Program Bilgileri

Bölümümüze, üniversitemizin dört yıllık lisans eğitimi veren tüm bölümlerinden öğrenci kabul edilmektedir.

Başvuru ve Kabul Koşulları

Bölümümüz Yan Dal Programlarına başvuru koşulları, 10/06/2021 tarihli ve 2021-160 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren üniversitemiz Yan Dal Yönergesinin ilgili maddelerince belirlenmiştir. (Yan Dal yönergesi için tıklayınız.)

  • Başvurular, anadal lisans programının en erken 3’üncü ve en geç 6’ncı yarıyılı başında yapılabilir.
  • Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar:
    • Anadal lisans programında aldığı bütün dersleri başarıyla tamamlamış olması,
    • Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması gerekir.
  • Koşulları sağlayan öğrenciler, yandal programına başvurmak istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yandal programını açan fakültenin dekanlığına başvururlar. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayan ve Biyoloji Bölümü Yan Dal Programına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, Fen Fakültesi Dekanlığına, akademik danışman onayını da içeren bir dilekçe (burada) ve dilekçeye ekli transkriptleri ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurular ile ilgili detaylı bilgiye //www.fenfakultesi.hacettepe.edu.tr/tr adresinden erişilebilir.