Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Uzaktan Öğretim Dersleri/Programları Sınavları hakkındaki duyuru için tıklayınız...

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar'ın Ölçme ve Değerlendirme ile ilgili 12. maddesinde yer alan "ara sınavlar istenildiği takdirde gözetimsiz elektronik ortamda, dönem sonu sınavları ile bütünleme sınavlarının gözetimli olarak canlı veya elektronik ortamda yapılması esastır." hükmünde 18.08.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında revize edilen ve Yürütme Kurulu'na verilen yetkiye dayanarak 14.09.2022 tarihli Yürütme Kurulu'nda redakte edilen usul ve esaslar ile ara sınavların da yüz yüze gözetimli olarak yapılmasına ilişkin yapılan değişiklik nedeniyle farklı şehirlerde ikamet ederek uzaktan öğretim programlarına kayıtlı olan öğrencilerin ara sınav zamanlarında da ulaşım, barınma gibi birçok zorluklar yaşayacağına ve anılan hükümde yapılan değişikliğin iptal edilmesi ve/veya 2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren yürürlüğe girmesi hususunda Kurulumuza intikal eden başvurular 05.10.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş olup söz konusu usul ve esaslarda değişiklik yapılması uygun görülmemiştir.

Uzaktan Öğretim Dersleri/Programları Sınavları konulu YÖK Yazısı