Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz!
Yağmur ormanları, Dünya yüzeyinin %2'sinden azını kaplar ama dünya türlerinin %50'sine ev sahipliği yapar.
Sumru, her yıl 40.000 kilometreye kadar göç eder ve bu, onu en uzun göç eden kuşlardan biri yapar.
Karabaşlı kiraz kuşu, çayırlık habitatlarda yaşayan ve kuş çeşitliliğine sarı rengiyle dikkat çeken bir kuş türüdür.
Uygulamalı Biyoloji Anabilim Dalı

Uygulamalı Biyoloji Anabilim Dalı  1992 yılında kurulmuştur. 1992-2006 yılları arasında  Anabilim Dalı Başkanlığı Prof. Dr. Neşe Çağatay tarafından sürdürülmüştür. Kendisi  bu tarih itibariyle emekli  olmuştur. 2006-2009 yılları arasındaki Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevi Prof. Dr. Nevin Keskin tarafından devam ettirilmiş olup, şu anki Ana bilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Kadriye Sorkun’dur. 

Uygulamalı Biyoloji Ana Bilim Dalı’ndaki çalışma konuları arasında Bal Arılarının Virütik, Mikrobiyal ve Paraziter Hastalıkları, Irkların Direnç Mekanizmaları, Kolonilerin Sağlık Performanslarının Ölçümü, Entomopatojen Nematodlar, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Arı ürünleri (özellikle bal, polen propolis), nektarlı bitkiler, bitki anatomisi ve morfolojisi, bitkilerde tozlaşma ve döllenme, Sistematik Entomoloji, Adli Entomoloji, Bombus (s.lato) içerisinde bulunan altcinslerin sistematiği, Tozlaşma, Organik Tarım, Geometrik Morfometri bulunmaktadır.

Kuruluşundan bu yana, ana bilim dalında 7 Doktora, 21 Yüksek Lisans eğitimi tamamlanmıştır.  Halen anabilim dalımız bünyesinde 2 Profesör, 2 Doçent, 1 Yardımcı Doçent, 1 Uzman ve   8 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Anabilim Dalımızdaki Araştırma Laboratuvarları:
 

Arı Sağlığı Laboratuvarı


Arı Sağlığı Laboratuarında, bal arılarında görülen ergin ve yavru hastalıkları ile ilgili projeler yürütülmekte; tüm Türkiye’den toplanan bal arısı örneklerinde bulunan mikrobiyal ve paraziter hastalık etkenleri moleküler, mikrobiyolojik ve biyokimyasal yöntemler kullanılarak araştırılmaktadır.  Bal, petek ve diğer arı ürünlerinin içerikleri mikrobiyolojik açıdan analiz edilmektedir. Ayrıca, arıların hijyenik davranışları, tedavi amaçlı doğal ürünlerin hastalık etkenleri üzerindeki etkisi ve farklı ırkların direnç mekanizmaları da araştırma konuları arasında yer almaktadır.

Biyokriminal Entomoloji Laboratuvarı

Belirli böcek gruplarının kullanılmasıyla ölüm zamanı tespitinin yapıldığı bir bilim dalı olan Adli Entomoloji çalışmaları ile BİO-719 Kriminal Entomoloji yüksek lisans dersi çalışmalarının yürütüldüğü bir laboratuvardır. Laboratuvarımızda ölüm zamanı tespiti amacıyla kullanılan Coleoptera ve Diptera örneklerinin incelenebildiği dijital görüntüleme sistemine sahip bir mikroskop, arazi çalışmalarında kullanılmak üzere dijital bir fotoğraf makinası, yetiştirme deneylerinin gerçekleştirilebilmesi için bir iklim dolabı ve örneklerin saklanabilmesi için bir buzdolabı bulunmaktadır.

Entomoloji Laboratuvarı


Böceklerin araziden toplanmasını takiben getirildiği, entomoloji dersinin lisans ve yüksek lisanstaki laboratuvarlarında kullanılmak üzere alkol içerisinde örneklerin saklandığı ve bir kısım örneğin de koleksiyona alındığı bir laboratuvardır. Laboratuvarımızda çalışılan böceklerin morfolojilerinin incelendiği ve genital yapılarının çizildiği bir binoküler mikroskop ve bir adet bilgisayar bulunmaktadır. BİO-404 Entomoloji lisans dersi laboratuvarı kapsamında; böceklerin dış morfolojik yapıları: başın yapısı ve kısımları, böcekelerde anten, ağız, bacak ve kanat tipleri, abdomen ve abdomen uzantıları incelendikten sonra anahtarlar kullanılarak takım ve familya düzeyinde teşhisler yapılmaktadır.

Entomopatojen Nematod Laboratuvarı


Özellikle biyolojik kontrol ajanı olarak kullanılan entomopatojen nematodlar ve simbiyotik bakterileri ile entomopatojenik funguslarla ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Palinoloji Laboratuvarı


Palinoloji Laboratuarında arı ürünlerinin (bal, polen, proolis) kimyasal ve mikroskobik analizleri gerçekleştirilmektedir. Kimyasal analizler GC-MS(Gas Chromatography), HPLC (High Performance Liquid Chromatography), Karl Fischer, Kjeldahl cihazlarıyla yapılmaktadır.