Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Prof. Dr. Yasemin Saygı

E-posta        
basbug@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 7198
 

İlgi Alanları

  • Primitif Crustacea Biyolojisi ve Ekolojisi
  • Primer Produktivite, Sekonder Produktivite
  • Zooplankton Ekolojisi
  • Sulak Alan Ekolojisi ve Su Kalitesi
  • Acısu Sistemleri, Ağır Metal Birikimi