Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Prof. Dr. Sedat Yerli

E-posta          
aqua@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
//www.sal.hacettepe.edu.tr/
Telefon
+90 (312) 297 8035
 

İlgi Alanları

  • Su ürünleri (Balık biyoekolojsi, balıkçılık biyolojisi, populasyon dinamiği, Stok tahmini ve yönetimi)
  • Balıkçılık yönetim planı
  • Akuatik ekoloji (Biyolojik oşinografi, limnoloji, ötrifikasyon, trofik durum, akuatik habitat analizi)
  • Nesli tehlikede olan türler (Deniz kaplumbağası, su samuru vb)
  • Biyolojik çeşitlilik
  • Çevre etki değerlendirme
  • Yönetim planları (Sulakalan, yaban yaşamı, kıyı yönetimi)
  • Akuatik toksikoloji