Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz!
Yağmur ormanları, Dünya yüzeyinin %2'sinden azını kaplar ama dünya türlerinin %50'sine ev sahipliği yapar.
Sumru, her yıl 40.000 kilometreye kadar göç eder ve bu, onu en uzun göç eden kuşlardan biri yapar.
Karabaşlı kiraz kuşu, çayırlık habitatlarda yaşayan ve kuş çeşitliliğine sarı rengiyle dikkat çeken bir kuş türüdür.
Prof. Dr. Nuray Akbulut

 

E-posta        
emir@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
//yunus.hacettepe.edu.tr/~emir/
Telefon
+90 (312) 297 8058
 

İlgi Alanları

  • Tatlısu ekolojisi, su kimyası ve kirlenme
  • Göl, akarsu ve sulakalanların populasyon yapısı ve tür çeşitliliği
  • Zooplankton taksonomisi ve ekolojisi (biyomas, biyovolüm, sekonder prodüksiyon ve mevsimsel süksesyon)
  • Planktonik organizmaların biyotik ve abiyotik faktörlerle olan ilişkileri
  • sucul sistemlerde ağır metal birikimi
  • İndikatör türler kullanılarak biyolojik yapının belirlenmesi