Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Prof. Dr. Nuray Akbulut

 

E-posta        
emir@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
//yunus.hacettepe.edu.tr/~emir/
Telefon
+90 (312) 297 8058
 

İlgi Alanları

  • Tatlısu ekolojisi, su kimyası ve kirlenme
  • Göl, akarsu ve sulakalanların populasyon yapısı ve tür çeşitliliği
  • Zooplankton taksonomisi ve ekolojisi (biyomas, biyovolüm, sekonder prodüksiyon ve mevsimsel süksesyon)
  • Planktonik organizmaların biyotik ve abiyotik faktörlerle olan ilişkileri
  • sucul sistemlerde ağır metal birikimi
  • İndikatör türler kullanılarak biyolojik yapının belirlenmesi