Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Prof. Dr. Ertunç Gündüz

E-posta        
ertuncg@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8032
 

İlgi Alanları

  • İç sularda yaşayan zooplanktonik organizmaların (Cladocera ve Copepoda) sistematiği