Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
ÖNEMLİ GÜNCELLEME!!! 2022-2023 Güz Dönemi Lisans Üstü Öğrenci Alımları Sınavı Hakkındaki Duyuru(Sınav tarihi güncellemesi: 4-5 Temmuz 2022)

4-5 Temmuz 2022 tarihlerinde yapılacak olan 2022-2023 Güz Dönemi Lisans Üstü Öğrenci 
Alımı Sınavları yazılı ve mülakat olmak üzere 2 aşamalı sınav biçiminde yapılacaktır. Genel 
Biyoloji konularını kapsayacak biçimde yapılacak yazılı sınavda adaylara sorulacak 10 sorudan
4 ü ortak soru (adaylardan seçecekleri 2 sini cevaplamaları istenmektedir), 6 soru ise 
(adaylardan seçecekleri 3 ünü cevaplamaları istenmektedir) adayların başvurduğu Anabilim 
Dalı ile ilgili olacaktır.