ÖNEMLİ DUYURU!!!2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda azami sürelerini dolduran öğrencilere başarısız oldukları dersler dışında hiç almadıkları derslerden de ek sınav hakkı tanınması hakkındaki duyuru için tıklayınız...

Danışmanlarımızın Dikkatine Üniversitemiz Senatosu'nun 14.10.2021 tarih ve 2021 - 342 sayılı kararı ile 2020-2021 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda azami sürelerini dolduran öğrencilere başarısız oldukları dersler dışında hiç almadıkları derslerden de ek sınav hakkı tanınmıştır. 2020-2021 Bahar Dönemi sonunda azami sürelerini dolduran Bölümümüz öğrencilerinin başarısız oldukları dersler için ek sınav hakkı tanınmış olup öğrencinin sistemine işlenmiştir. Ancak bu ek sınav hakkını kullanıp başarılı olsa bile mezuniyet için gerekli 240 AKTS’yi dolduramayan öğrencilerimiz için, hiç almadıkları derslerden de ek sınav hakkı tanınmıştır. Bu duruma uyan öğrencilerinize daha önce almadıkları derslerden ek sınav hakkı verilebilmesi için 04.11.2021 tarihine kadar bölüm başkanlığına dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Biyoloji Bölümü Başkanlığı