Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Öğrenci Memnuniyet Anketi Hakkındaki Duyuru

Öğrenciler için hazırlanan ve aşağıda link adresi verilen memnuniyet anket formunun 30.11.2022 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu Linki: https://forms.gle/vCzU7kvR7NMuCbLZ8