Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Öğr. Gör. Dr. Güzin Emecen

E-posta        
guzin@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8016
 

İlgi Alanları

  • Drosophila  mutasyon test sistemleri
  • Elektroforetik yöntemlerle enzim polimorfizmi
  • Bu alanlarda diğer model organizmalarla genetik araştırmalar
  • Çeşitli organizmalarla karyotip çalışmaları