Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Koordinatörler ve Görev Dağılımları

BÖLÜM BAŞKANI

 

Selim Sualp Çağlar

 
     

 BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

 

Doç. Dr. Yusuf Orhan Mergen

 

FAALİYET

GÖREVLENDİRİLEN KİŞİ

 
 

EĞİTİM ve ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 

 

> Lisans Öğrenci İşleri

Öğr. Gör. Ayşegül Elif Yorulmaz, Şef Nazmiye Taşpınarlıoğlu

 

> Yüksek Lisan ve Doktora Öğrenci İşleri

Sek. Feride Yıldız, Sek. Zeynep Ayten

 

> Yüksek Lisan ve Doktora Tez Önerisi ve Jüri Komisyonu

Prof. Dr. Güldeniz Selmanoğlu, Prof. Dr. Işıl Seyis Bilkay, Prof. Dr. Mahmut Kabalak

 

> Oryantasyon

Öğr. Gör. Ayşegül Elif Yorulmaz

 

 

 

 

SOSYAL MEDYA İLİŞKİLERİ

 

 

> Sosyal Medya ve Web Sayfası Koordinatörü

Dr. Aygün Schiesser

 

KOMİSYONLAR ve KOORDİNATÖRLÜKLER

 

 
> KIDR Komisyonu Doç. Dr. Sırma Çapar Dinçer, Prof. Dr. Yasemin Saygı, Doç. Dr. Neslihan İdil,  Dr. Öğr. Üyesi Handan Sevim Akan, Dr. Aygün Schiesser, Doç. Dr. Emre Çilden, Dr. Arda Cem Kuyucu, Doç. Dr. Elif Karacaoğlu, Doç. Dr. Burcu Şabanoğlu, Dr. Öğr. Beril Erdem Tunçdemir, Dr. Öğr. Üyesi Gencer Türkmen, Doç. Dr. Gözde Koşarsoy Ağçeli  

> FEDEK Komisyonu

Prof. Dr. Aslı Özkırım (Koordinatör), Doç. Dr. Nihal Gömürgen, Doç. Dr. Burcu Şabanoğlu, Dr. Arda Cem Kuyucu, Dr. Yusuf Doruk Aracagök, Dr. Özge Başören, Dr. Özlem Mete, Doç. Dr. Hanife Güler Dönmez, Dr. Hayriye Akel Bilgiç

 

> HUZEM Koordinatörü

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Esin Akbay Çetin

 

> Herbaryum Koordinatörü

Doç. Dr. Barış Özüdoğru (Koordinatör), Doç. Dr. Aslı Koca Doğru, Doç. Dr. Emre Çilden, Öğr. Gör. Haşim Altınözlü

 

> Zooloji Müzesi Koordinatörü

Doç. Dr. Yusuf Orhan Mergen (Koordinatör), Öğr. Gör. Yusuf Durmuş, Dr. Özlem Mete, Dr. Seçil Karahisar

 

> Bologna Koordinatörü

Doç. Dr. Aylin Gürpınar

 

> Mevlana Koordinatörü

Prof. Dr. Esra Birben(Koordinatör), Dr. Burak AKBABA(Koordinatör Yrd.)

 

> Yandal Koordinatörü

Doç. Dr. Aslı Doğru Koca

 

> Çift Anadal Koordinatörü

Doç. Dr. Özge Erişöz Kasap

 
> Lisans Staj Koordinatörü

Doç. Dr. Emel Sağlar/Doç. Dr. Burcu Şabanoğlu Şimşek

 

> Erasmus Staj Sorumlusu

Prof. Dr. Işık Perçin Demirçelik

 

> Erasmus Lisans ve  Lisansüstü Koordinatörü

Doç. Dr. Sırma Çapar Dinçer

 

> Farabi Koordinatörü

Prof. Dr. Işıl Seyis Bilkay

 

> H. Ü. Engelli Öğrenci Birimi  Biyoloji Bölümü Temsilcisi

Doç. Dr. Barış Özüdoğru

 

> Tanıtım Komisyonu

Dr. Güzin Emecen,  Öğr. Gör. Yusuf Durmuş, Dr. Burak Akbaba, Dr. Edibe Özmen Baysal, Dr. Nermin Hande Avcıoğlu, Araş.Gör.  Can Elverici, Dr. Aygün Schiesser

 

> Burslar Sorumlusu

Doç. Dr. Elif Karacaoğlu, Dr. Fatih Mangıt

 

> Risk Belirleme Sorumlusu

Prof. Dr. Aysun Kılıç  Süloğlu

 
     

 BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI

 

Prof. Dr. Yasemin Saygı

 

FAALİYET

GÖREVLENDİRİLEN KİŞİ

 

AKADEMİK FAALİYETLER

 

 

> Faaliyet Raporları, Atama, Yükseltme ve Görev Süresi Uzatmaları

Prof. Dr. Yasemin Saygı, Sekreter Zeynep Ayten

 

> Seminer ve Konferanslar Koordinatörleri

Prof. Dr. Nurdan Özer, Dr. Öğr. Üyesi Güzin Emecen, Prof. Dr. Mahmut Kabalak

 

> Ders Önerileri ve Akreditasyon

Prof. Dr. Aysun Kılıç  Süloğlu, Doç. Dr. Aslı Doğru Koca

 

> Projeler Veri Tabanı Sorumluları

Doç.  Dr. Emre Çilden, Dr. Öğr. Üyesi Beril Erdem, Dr. Ali Fuat Canbolat

 

> Ulusal - Uluslararası Araştırma/Eğitim İşbirlikleri

Doç. Dr. Sibel Küçükyıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Günay, Dr. Arda Cem Kuyucu

 

İDARİ KOORDİNASYON

 

 

 # Akademik Personel

 

 

    > Dersler ve Ekdersler

 Prof. Dr. Yasemin Saygı

 

    > Akademik Teşvik

Doç. Dr. Emel Sağlar, Doç. Dr. Neslihan İdil, Dr. Seçil Karahisar, Dr. Filiz Sivrikaya,  Dr. Öğr. Üyesi Olcay Hekimoğlu,  Dr. Murat Yılmaz, Dr. Çiğdem Özenirler, Dr. Edibe Özmen Baysal

 

SOSYAL İLİŞKİLER

 

 

> Önemli günler ve kişisel kutlamalar, organizasyonlar

Dr. Pınar Ekingen Abdik, Dr. Öğr. Üyesi Gencer Türkmen

 

ALTYAPI ve FİZİKİ YAPILANMA

 

 

> Öğrenci ve Araştırma Laboratuvarı kontrolü

Dr. Fatih Mangıt, Tekn. Ümit Can