Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Genel Biyoloji Anabilim Dalı

Genel Biyoloji Anabilim Dalı 1976 yılında “Genel Biyoloji Bölümü” olarak kurulmuş ve daha sonra 1981 yılında Biyoloji Bölümü içerisinde bir anabilim dalı olarak yer almıştır. 

Genel Biyoloji Anabilim Dalının ilk Başkanı Prof Dr. Ahmet Noyan olmuştur. Daha sonraki Anabilim Dalı Başkanları Prof. Dr. Ali Nihat Bozcuk, Prof. Dr. Nazif Kolankaya, Prof. Dr. Emir Cansunar ve Prof. Dr. Mehmet Ali Onur olmuştur. Halen bu görevi Prof. Hacer Ünlü yürütmektedir.

Anabilim Dalı içerisinde temel olarak dört bilim dalı bulunmaktadır: Hayvan ve Hücre Fizyolojisi, Genetik, Mikrobiyoloji ve Sitoloji. 

Fizyoloji bilim dalı Biyomühendislik ve Nanoteknoloji Anabilim Dalları ile ortak çalışmalar yürütmektedir. Genetik bilim dalı, ağırlıklı olarak populasyon genetiği ve evrimsel genetik üzerine çalışmaktadır. Sitoloji bilim dalı, Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi ile tıbbi sitoloji alanında ortak çalışmalar yürütmektedir. Mikrobiyoloji bilim dalının çalışma alanı ise ağırlıklı olarak endüstriyel mikrobiyolojidir. 

Genel Biyoloji Anabilim Dalında 5 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi, biri doktoralı 2 uzman, biri doktoralı ve biri öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında anabilim dalımıza katılmış toplam 7 asistan görevlidir.

Araştırma Laboratuvarları;

Fizyoloji Araştırma Grubu


Fizyoloji araştırma grubunda çalışmalar, fizyoloji laboratuvarı ve hücre kültürü laboratuvarlarında eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Fizyoloji laboratuvarı insanda ve deney hayvanlarında modern cihazlar ile kayıtların alınabildiği bir donanıma sahiptir. Bu sistemler ayrıca öğrenci pratik uygulamalarında da kullanılarak teorik derslerin pekiştirilmesinde önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Fizyolojik kayıt sistemleri izole dokuların in vitro koşullarda incelenmesine de olanak tanımaktadır.

Hücre kültürü laboratuvarında ise gerek primer kültürler, gerekse hücre hatları kullanılarak çok farklı tipte hücreler ile çalışma olanağı vardır. Mezenşimal kaynaklı kök hücreler başta kemik iliği olmak üzere çeşitli kaynaklardan izole edilerek farklılaştırılmakta ve karakterize edilmektedir. Uygun özellikteki hücreler dondurularak sıvı azot ortamında saklanmaktadır. 

Gerek fizyoloji, gerekse hücre kültürü laboratuvarlarında farklı birimlerdeki araştırma grupları ile yapılan ortak çalışmalar ile değişik yapı, özellik ve boyutlardaki biyomateryaller, kimyasal maddeler ve ilaçların in vitro ve in vivo sistemlerdeki etkileri incelenmektedir. Bu şekilde yeni hazırlanan bir biyomateryalin test edilebilmesi için hücre kültüründeki ve deney hayvanları üzerindeki çalışmaların paralel olarak yürütülebilmesi mümkün olabilmektedir.Bu kapsamda laboratuvarımızda, Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimya Bölümü, Biyomühendislik Anabilim Dalı, Nanoteknoloji Anabilim Dalı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalları ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Genetik Laboratuvarı


Drosophila melanogaster (sirke sineği) kullanılarak mutasyon test sistemleri ile bazı kimyasal ve fiziksel ajanların mutatör olarak etkileri araştırılmaktadır.

Evrimsel Genetik Laboratuvarı


Drosophila melanogaster ve farklı Drosophila türlerine ait doğal (yabanıl) populasyonlar kullanılarak enzim polimorfizmi, yaşam öyküsü karakterleri, gen-uyum bileşenleri arası ilişkiler çalışılmaktadır. Populasyonlara ait saptanan varyasyonlar, populasyonların geldiği bölgelerin iklimsel ve ekolojik verileriyle ilişkilendirilerek evrimsel süreçleri aydınlatılmaya çalışılmaktadır. Bu araştırma laboratuvarı Evrimsel Ekoloji ve Genetik Araştırma Laboratuvarı ile ortak ilişki içerisindedir.

Sitoloji Laboratuvarı


Vücut sıvıları kullanılarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile ortak çalışmalar yürütülmektedir.

Çalışılan örnekler:

İnsan jinekolojik sıvı örnekleri (Sıvı içindeki hücreler incelenmektedir.)

 • Vajinal simirler
 • Servikal simirler

Kullanılan yöntemler

 • Papanicolaou boyama yöntemi
 • İmmünositokimyasal yöntem
 • Moleküler biyolojik teknikler (DNA izolasyonu, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR), PCR ürünlerinin restriksiyon endonükleazlarla kesilmesi)

Çalışılan konular

 • Actinomyces’in sitolojik, mikrobiyolojik ve PCR yöntemleri ile saptanması
 • Vajinal epitel hücrelerdeki apopitotik değişiklikler
 • Bakteriyel vajinoz ve abortus ilişkisi
 • Wnt sinyal yolundaki bazı moleküllerin immünositokimyasal olarak saptanması
 • Human Papilloma Virus, Trichomonas vaginalis, Chlamydia, Candida, mast hücreleri, in situ ve invaziv kanser hücreleri, displazi

Projeler

Tamamlanmış projeler

 • Human Papilloma Virusa ait hücresel değişikliklerin serviko-vajinal örneklerde PCR tekniği ile araştırılması

Devam etmekte olan projeler

 • İnsan serviko-vajinal epitelyum hücrelerindeki apopitotik hücresel değişikliklerin sitolojik ve immünositokimyasal yöntemlerle araştırılması.
 • Actinomyces’in insan serviko-vajinal örnekleri ile sitolojik, mikrobiyolojik ve PCR yöntemleri kullanılarak araştırılması
 • Wnt/β katenin sinyal yolu aktivitesinin sitolojik ve immünositokimyasal yöntemlerle saptanması