Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
FEDEK

FEDEK: FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

Biyoloji Lisans Programı, FEDEK tarafından ilk kez yapılan değerlendirme sonucunda 25 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile akredite edilmiştir. FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur. FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)  tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

Biyoloji Bölümü FEDEK Koordinatörü

Doç. Dr. Aslı Özkırım

Biyoloji Bölümü FEDEK Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Yasemin Ekmekçi

Biyoloji Bölümü FEDEK Komisyonu Üyeleri 

Prof. Dr. Yasemin Saygı

Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu

Prof. Dr. Utku Perktaş

Doç. Dr. Nuran Çiçek

Doç. Dr. Esra Birben

Doç. Dr. Mahmut Kabalak

Dr. Öğr. Üyesi Banu Şebnem Önder

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan İdil

Araş. Gör. Dr. Aygün Schiesser