Covid-19 Pozitif ya da Temaslı Olduğu İçin Final Sınavına Giremeyen Öğrenciler Hakkındaki Duyuru İçin Tıklayınız...

Üniversitemiz Senatosunun 30.12.2021 tarihindeki oturumunda alınan karar doğrultusunda “Ön lisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrencilerden Genel Sınavlara Covid-19 Pozitif ya da Temaslı olduğu için giremeyen öğrenciler bütünleme sınavlarına girebilecektir. Ancak bütünleme sınavları sırasında, Covid-19 Pozitif ya da Temaslı olduğu için sınavlara giremeyen öğrenciler bu mazeretlerini geçerli bir şekilde belgelendirildiği (Laboratuvar Sonuç Raporu) dilekçeyle Biyoloji Bölüm Başkanlığına başvurmaları koşuluyla Şubat ayı içinde “EK SINAV” hakkı kullanabileceklerdir.