Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Bölüm Tanıtım

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü, yaşam bilimlerinin temel öğretilerini, lisans ve lisansüstü öğrencilerine aktarırken; gelecek kuşaklara dünya mirası olarak bozulmadan kalması gereken ülkemizin biyolojik zenginliklerinin; bitki, hayvan ve mikroorganizma türlerinin tanımlanması, coğrafik ve biyolojik olarak dağılımı, biyolojik yapı ve işleyişlerinin belirlenmesi, genetik yapıların aydınlatılması, ekolojik sorunların belirlenmesi ve çözüm üretilmesi yönündeki bilimsel öğretilerin, bulguların, bilgi ve deneyimlerin aktarılmasını amaçlamıştır. Bu amaçla, Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü ulusal ve uluslararası birçok üniversite, enstitü, kurum ve kuruluşla ilişki içerisinde projeler yürütmektedir.
 

Biyoloji Bölümü Tanıtım Sunumu'na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Biyoloji Bölümü Tanıtım Sunumu