Başarısız oldukları dersler ve üzerlerine hiç almadıkları dersler için ek sınav hakkı verilen BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin sınavı ile ilgili duyuru için tıklayınız...

2020-2021 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren başarısız oldukları dersler ve üzerlerine hiç almadıkları dersler için ek sınav hakkı verilen  BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin 08.02.2022 Salı günü 18:00-19:00 saatleri arasında yapılacak olan ek sınavı için belirlenen derslik ve sınavlarda görev alacak gözetmen bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

İstatistik Bölümü : Derslik 1

Görevli Gözetmen:

Araş. Gör. Dr. Gencer TÜRKMEN  gturkmen@hacettepe.edu.tr

Arş.Gör.Mazlum TÜRK mazlum.turk@hacettepe.edu.tr

Arş.Gör. Saliha Kıvanç  salihakivanc@hacettepe.edu.tr