Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Araştırma Laboratuvarları

ANABİLİM DALLARI

ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI

Laboratuvar Sorumlusu

 

 

 

 

BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİM DALI

Çevre Mikrobiyolojisi Lab.

Arş. Gör. Dr. Hande Avcıoğlu

Üretim Lab.

 

Arş. Gör. Dr. Doruk Aracagök

Kimyasal Analiz Lab.

 

Arş. Gör. Dr. Sezen Bilen Özyürek

Mikrobiyal Taksonomi ve Kültür Koleksiyonları Lab.

Arş. Gör. Dr. Sinem Diken Gür

 BOTANİK ANABİLİM DALI

Palinoloji Lab.

Dr. Öğr. Üyesi Cahit Doğan

Bitki Moleküler Biyolojisi Lab 1-2

Prof. Dr. Yasemin Ekmekçi

Arkeobotanik Lab.

Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez

Bitki Fizyolojisi Araştırma Lab. 1-2

Doç. Dr. Nuran Çiçek

Bitki Doku Kültürü Lab.

Prof. Dr. Rukiye Tıpırdamaz

Moleküler Bitki Sistematiği Lab.

Prof. Dr. Ali Arslan Dönmez

 

EKOLOJİ ANABİLİM DALI

Fonksiyonel Ekoloji Lab. 

Doç. Dr. Çağatay Tavşanoğlu

Evrimsel Ekoloji Araştırma Lab.

Prof. Dr. Selim Süalp Çağlar

Vektör Ekolojisi Araştırma Lab.

Prof. Dr. Bülent Alten

Kene Araştırma Lab.

Prof. Dr. Nurdan Özer-Arş. Gör. Dr. Olcay Hekimoğlu

 

GENEL BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Fizyoloji Araştırma Lab.

Prof. Dr. M. Ali Onur

Deney Hayvanları Lab.

Arş. Gör. Dr. Esin Akbay

Hücre Kültürü Lab.

Doç. Dr. Aylin Özer Gürpınar

Evrimsel Genetik Lab.

Prof. Dr. Ergi Deniz Özsoy

Hücre Fizyolojisi Lab.

Arş. Gör. Dr. Handan Sevim-Arş. Gör. Dr. Hanife Güler Tanır

Genetik Varyasyon ve Adaptasyon Lab.

Öğr. Gör. Dr. Banu Şebnem Önder

 

 

 

 

 

 

 

 

HİDROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Biomonitoring (Biyolojik İzleme) Lab.

Prof. Dr. Nilgün Kazancı

İhtiyoloji – Su Kimyası Lab.

Prof. Dr. Füsun Erk’akan

Tatlısu Balıkları Biyoloji ve Ekolojisi Lab.

Prof. Dr. Güler Ekmekçi

Sucul Yaşam Lab.

Prof. Dr. Sedat V. Yerli

Acısular Lab.

Prof. Dr. F. Yıldız Demirkalp - Prof. Dr. Yasemin Saygı

Plankton Lab.

Prof. Dr. Nuray Akbulut

Protozooloji Lab.

Doç. Dr. Sırma Çapar Dinçer

 

 

MOLEKÜLER BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

DNA Araştırma Lab.1

Doç.Dr. Çağatay Karaaslan

DNA Araştırma Lab. 2

Doç.Dr. Emel Sağlar

DNA Araştırma Lab. 3

Prof.Dr. Hatice Mergen

Moleküler Biyoloji Lab.

Arş.Gör.Dr. Beril Erdem

Hücre Kültürü Lab.

 

Prof. Dr. Hatice Mergen

Evrimsel Genetik Lab.

Araş. Gör. Dr. Sibel Küçükyıldırım

Bakteri Genetiği Lab.

Arş. Gör. Dr. Fatma Zilifdar

Hücre Kültürü Lab.

Araş. Gör. Dr. Fatma Zilifdar

Biyokimya Lab.

Doç. Dr. Işık Perçin Demirçelik

Karanlık Oda

Araş.Gör.Dr. Fatma Zilifdar

UYGULAMALI BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Arı Sağlığı ve Mikrobiyoloji Lab.

 

Doç. Dr. Aslı Özkırım

Biyokriminal Entomoloji Lab.

 

Prof. Dr. Osman Sert

Entomoloji Lab.

 

Prof. Dr. Osman Sert

Entomopatojen Nematod ve Parazitoloji Lab.

 

Prof. Dr. Nevin Keskin

Palinoloji ve Arı Ürünleri Analiz Lab.

Prof. Dr. Kadriye Sorkun

Morfometri Lab.

Prof. Dr. Osman Sert- Doç. Dr. Mahmut Kabalak

Uygulamalı Entomoloji Lab.

Doç. Dr. Mahmut Kabalak

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOLOJİ ANABİLİM DALI

Hücre Biyolojisi Lab.

Prof. Dr. Güldeniz Selmanoğlu

Doç. Dr. Aysun Kılıç Süloğlu

Histoloji Lab.

Prof. Dr. Nurhayat Barlas,

Prof. Dr. Güldeniz Selmanoğlu

Doç. Dr. Aysun Kılıç Süloğlu

Entomoloji Lab.

Doç. Dr. Orhan Mergen

Ornitoloji Lab.

Prof. Dr. Zafer Ayaş Doç. Dr. Utku Perktaş

Biyocoğrafya Araştırma Lab.

Doç. Dr. Utku Perktaş

Toksikoloji ve Ekotoksikoloji Laboratuvarı

Prof. Dr. Nurhayat Barlas,

Prof. Dr. Güldeniz Selmanoğlu

Doç. Dr. Aysun Kılıç Süloğlu