Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Araş. Gör. Sinem Diken Gür

E-posta          
sinemdkn@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8024
 

İlgi Alanları

  • Tıbbi mikrobiyoloji
  • Moleküler tiplendirme metodları
  • Pseudomonas aeruginosa‘nın fenotipik ve genotipik analizleri