Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Araş. Gör. Dr. Pınar Ekingen Abdik

E-posta            
pinarekin@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8033
 

İlgi Alanları

  • Fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemleri kullanarak tatlısu ekosistemlerinde su kalitesini belirleme çalışmaları
  • Sucul böcekler ve ekolojik istekleri
  • Taban büyük omurgasızları
  • Biyoçeşitlilik