Seni Bekliyoruz
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşke'sinde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Araş. Gör. Dr. Pınar Ekingen Abdik

E-posta            
pekingen@yahoo.com
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8033
 

İlgi Alanları

  • Fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler kullanarak tatlısu ekosistemlerinde su kalitesini belirleme çalışmaları
  • Sucul böcekler ve ekolojik istekleri
  • Taban büyük omurgasızları
  • Biyoçeşitlilik