Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Araş. Gör. Dr. Özlem Mete

E-posta            
ozlemm@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8036
 

İlgi Alanları

  • Parazitik yaban arıları
  • Böcek konak etkileşimleri
  • Filocoğrafya