Seni Bekliyoruz
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşke'sinde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Araş. Gör. Dr. Özge Başören

E-posta          
oertunc@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8033
 

İlgi Alanları

  • Limnoloji
  • Su kalitesi
  • Sucul ekosistemler
  • Sucul böcekler
  • Simuliidae (Diptera) faunası
  • Bentik canlıları kullanarak akarsuların biyolojik olarak değerlendirilmesi