Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
Araş. Gör. Dr. Özge Başören

E-posta          
oertunc@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8033
 

İlgi Alanları

  • Limnoloji
  • Su kalitesi
  • Sucul ekosistemler
  • Sucul böcekler
  • Simuliidae (Diptera) faunası
  • Bentik canlıları kullanarak akarsuların biyolojik olarak değerlendirilmesi