Seni Bekliyoruz
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşke'sinde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Araş. Gör. Dr. Gencer Türkmen

E-posta                
     gturkmen@hacettepe.edu.tr      gencerturkmen@gmail.com
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
     +90 (312) 297 8033
 

İlgi Alanları

  • Limnoloji
  • Lotik ekosistemler
  • Biyolojik izleme
  • Su kalitesi
  • Bentik omurgasızlar
  • Sucul böceklere dayalı ekolojik indeksler