Seni Bekliyoruz
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşke'sinde gerçekleştirilecek. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Araş. Gör. Dr. Çağaşan Karacaoğlu

E-posta          
cagasan@hacettepe.edu.tr
cagasan@gmail.com
Kişisel Web Sayfası
//yunus.hacettepe.edu.tr/~cagasan/
Telefon
+90 (312) 297 6435
 

İlgi Alanları

  • Ekosistem analizi
  • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları
  • Habitat sınıflandırması
  • Ekolojik Niş Modellemesi