Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümüne Hoşgeldiniz...
“Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Ebeveyn Psikolojik Kontrolünün ve Çocukluk Örseleyici Yaşantılarının, Boyun Eğici Davranışlarla İlişkisinin İncelenmesi” konulu yüksek lisans tez çalışması ile ilgili anket için tıklayınız...

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı Yüksek Lisans öğrencilerindenden Büşra YILMAZ'ın, Prof. Dr. Pınar BAYHAN danışmanlığında “Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Ebeveyn Psikolojik Kontrolünün ve Çocukluk Örseleyici Yaşantılarının, Boyun Eğici Davranışlarla İlişkisinin İncelenmesi” konulu yüksek lisans tez çalışmasını yürütmekte olup, tez çalışması
kapsamında ekte yer alan veri toplama araçlarını online olarak toplamayı planlamaktadır. Çalışmaya yönelik veri toplayabilmesi için aşağıdaki linki kullanarak anketi doldurabilirsiniz.

EK-5 TEZ ANKETİ URL’Sİ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcyujMQUgrAwDoCJKbng4Ynv7lGLCWUcXeLLFuvUukIyniMw/viewform