Prof. Dr. Şayeste Demirezen

E-posta        
sayeste@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8014
 

İlgi Alanları

Serviks Uteri kanserinin erken teşhisi (In situ kanser) ve hücresel özellikleri

 • Enfeksiyon Etkenlerinin Saptanması;
 1. Trichomonas vaginalis
 2. Fungal enfeksiyonlar (Candidal)
 3. Chlamydia’nın servikal ve vajinal simirlerde tanısı
 • Actinomyces’in sitolojik, mikrobiyolojik  ve PCR yöntemleriyle incelenmesi
 • Bakteriyel vajinoz olgularının sitolojik olarak araştırılması
 • Bakteriyel vajinoz ve abortus ilişkisi
 • Clue cell ve eritrosit ilişkisi
 • Apopitotik hücrelerin servikovajinal simirlerde saptanması
 • Trichomonas ve mast hücrelerinin ilişkisi
 • Human Papilloma virüsün servikal ve vajinal simirlerle sitolojik, immunperoksidaz ve PCR teknikleri ile araştırılması
 • HPV ve servikal kanser ilişkis
 • Chlamydia, HPV ve BV ilişkisi
 • Lactobasilluslar ve Candida arasındaki ilişkinin araştırılması
 • Wnt Sinyal yolu ve bu yolda görev alan B-kateninin hücre zarında, sitoplazmasında ve çekirdeğinde varlığının jinekolojik sıvı örneklerinde immünsitokimyasal yöntemlerle gösterilmesi

Web Sayfası Sorumlusu: Dr. Aygün Schiesser

Son güncelleme: 05.05.2017

Sorumluluk Sınırı