Prof. Dr. Nilgün Kazancı (Anabilim Dalı Başkanı)

E-posta          
nilgunkazanci@gmail.com
Kişisel Web Sayfası
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~nilgun/
Telefon
+90 (312) 297 8033
 

İlgi Alanları

  • Limnoloji
  • Akarsu ekolojisi
  • Estuarin ekosistemlerin, sulak alanların,tuzlu göllerin, meromiktik göllerin, sığ göllerin, tatlısu göllerinin, kıyı göllerinin ve sıcak su kaynaklarının ekolojileri
  • Sucul ekosistemlerin biyoçeşitliliği üzerine iklim değişikliğinin etkileri
  • Biyolojik izleme
  • Bentik omurgasızların ve sucul böceklerin habitat kaliteleri ile ilişkileri
  • Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, Simuliidae, Chironomidae, Hirudinea, interstitial ve hiporheik fauna üzerine sistematik, taksonomik, ekolojik ve zoocoğrafik araştırmalar
  • Biyolojik çeşitlilik, Biyocoğrafya
  • Taksonomi
  • Habitatların korunması

Web Sayfası Sorumlusu: Dr. Aygün Schiesser

Son güncelleme: 05.05.2017

Sorumluluk Sınırı