Prof. Dr. Afife İzbırak (Anabilim Dalı Başkanı)

E-posta        
izbirak@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8022
 

İlgi Alanları

  • Moleküler sistematik (Bitki Genetik Çeşitliliği)
  • Antibakteriyel ajanlar ve bunların etki mekanizmaları
  • Ames mutajenite test sistemi

Web Sayfası Sorumlusu: Dr. Aygün Schiesser

Son güncelleme: 05.05.2017

Sorumluluk Sınırı