Araş. Gör. Seda Tunçer

E-posta              
tuncer_seda@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 6218
 

İlgi Alanları

  • Acısu sistemleri
  • Su kalitesi
  • Balık larvaları ve planktonlar arasındaki torfik etkileşim

Web Sayfası Sorumlusu: Dr. Aygün Schiesser

Son güncelleme: 05.05.2017

Sorumluluk Sınırı