Araş. Gör. Pınar Ekingen

E-posta            
pekingen@yahoo.com
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8033
 

İlgi Alanları

  • Fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler kullanarak tatlısu ekosistemlerinde su kalitesini belirleme çalışmaları
  • Sucul böcekler ve ekolojik istekleri
  • Taban büyük omurgasızları
  • Biyoçeşitlilik

Web Sayfası Sorumlusu: Dr. Aygün Schiesser

Son güncelleme: 05.05.2017

Sorumluluk Sınırı