Araş. Gör. Mehmet Kürşat Şahin

E-posta                
kursat.sahin@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8018
 

İlgi Alanları

  • Ekotoksikoloji
  • Populasyon biyolojisi ve ekolojisi
  • Koruma biyolojisi
  • Bilim felsefesi
  • Jeoloji

Web Sayfası Sorumlusu: Dr. Aygün Schiesser

Son güncelleme: 05.05.2017

Sorumluluk Sınırı