Araş. Gör. Gülcan Şahal

E-posta          
gozbakir@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8024
 

İlgi Alanları

  • Tıbbi Mikrobiyoloji
  • Biyofilmler
  • Parazitoloji
  • İmmünoloji

Web Sayfası Sorumlusu: Dr. Aygün Schiesser

Son güncelleme: 05.05.2017

Sorumluluk Sınırı