Araş. Gör. Dr. Özlem Mete

E-posta            
ozlemm@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8036
 

İlgi Alanları

  • Parazitik yaban arıları
  • Böcek konak etkileşimleri
  • Filocoğrafya

Web Sayfası Sorumlusu: Dr. Aygün Schiesser

Son güncelleme: 05.05.2017

Sorumluluk Sınırı