Araş. Gör. Dr. Neslihan İdil

E-posta        
nsurucu@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8024
 

İlgi Alanları

  • Biyoteknoloji
  • Tıbbi  mikrobiyoloji
  • Moleküler Mikrobiyoloji
  • İmmünoloji

Web Sayfası Sorumlusu: Dr. Aygün Schiesser

Son güncelleme: 05.05.2017

Sorumluluk Sınırı