Araş. Gör. Dr. Handan Sevim

E-posta            
sevimh@hacettepe.edu.tr
handansevims@gmail.com
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 6440
 

İlgi Alanları

  • Hücre kültürü yöntemleri ve çalışmaları, Kök hücreler ve kök hücrelerin faklılaştırılması, Malzeme doku uyumu ve ilgili deney hayvanları çalışmaları
  • Uzmanlık Alanı: Miyokardiyal rejenerasyon için sıçan kemik iliği kök hücrelerinden kardiyomiyositlerin farklılaştırılması ve karakterizasyonu

Web Sayfası Sorumlusu: Dr. Aygün Schiesser

Son güncelleme: 05.05.2017

Sorumluluk Sınırı