Araş. Gör. Dr. Emel Sağlar

E-posta            
esaglar@hacettepe.edu.tr
Kişisel Web Sayfası
     
Telefon
+90 (312) 297 8049
 

İlgi Alanları

  • Kalıtsal hastalıkların moleküler patolojisi
  • Radyasyon biyolojisi

Web Sayfası Sorumlusu: Dr. Aygün Schiesser

Son güncelleme: 05.05.2017

Sorumluluk Sınırı