Araş. Gör. Dr. Çağaşan Karacaoğlu

E-posta          
cagasan@hacettepe.edu.tr
cagasan@gmail.com
Kişisel Web Sayfası
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~cagasan/
Telefon
+90 (312) 297 6435
 

İlgi Alanları

  • Ekosistem analizi
  • Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri uygulamaları
  • Habitat sınıflandırması
  • Ekolojik Niş Modellemesi

Web Sayfası Sorumlusu: Dr. Aygün Schiesser

Son güncelleme: 05.05.2017

Sorumluluk Sınırı