2021 - 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Güz veya Bahar Dönemi sonunda muhtemel mezun durumunda olan ve daha önce “ÜNİ 101 Üniversite Yaşamına Giriş” dersini hiç almamış ya da alıp başarısız olmuş öğrenciler Hakkındaki Duyuru
“Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 30.12.2021 tarihli ve 2021-1519 sayılı kararı ile Üniversitemizde 2021 - 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Güz veya Bahar Dönemi sonunda muhtemel mezun durumunda olan ve daha önce “ÜNİ 101 Üniversite Yaşamına Giriş” dersini hiç almamış ya da alıp başarısız olmuş öğrenciler için 17 Ocak 2022 tarihinde bir günlük “ÜNİ 101” dersinin açılmasına karar alınmıştır. 2021 - 2022 Eğitim – Öğretim Yılı Güz veya Bahar Dönemi sonunda muhtemel mezun durumunda olan ve daha önce “ÜNİ 101 Üniversite Yaşamına Giriş” dersini hiç almamış ya da alıp başarısız olmuş öğrencilerimizin Üniversite Yönetim Kurulunun bu kararından yararlana bilmeleri için ilgili başvuru dilekçelerini 11.01.2022 tarihine kadar Biyoloji Bölümü Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.